3. Mluvené slovo a varhany

21. srpna 2022

14:00

Jan Přeučil ČR – mluvené slovo

Michaela Beránková ČR – varhany

Jan Přeučil

Jan Přeučil se narodil v Pardubicích ve znamení Vodnáře v roce 1937.

Jeho otec František Přeučil byl majitelem nakladatelství PAMIR, redaktorem pardubických novin a politikem (pardubický poslanec za Národně socialistickou stranu v prozatímním Národním shromáždění. Později byl jedním z obžalovaných v procesu s Miladou Horákovou. Vlivem této skutečnosti proto nemohl Jan Přeučil jít studovat na gymnázium s výhledem pokračovaní na vysněném herectví a musel tak nastoupit do tříletého učňovského oboru dřevomodelář při ČKD Stalingrad, kde již od počátku zakusil intenzivní snahu režimu o jeho politickou převýchovu.
Napodruhé byl přijat na svoji vysněnou DAMU a poté nastoupil do Divadla na zábradlí, kde strávil 33 let a vytvořil tam desítky skvělých rolí v nezapomenutelných inscenacích.

Natočil přes 250 filmů a desítky televizních inscenací. Věnoval se i dabingu či rozhlasové práci. Přes třicet let učil na DAMU a i nyní se věnuje pedagogické práci. Pořádá tzv. rétorické laboratoře a věnuje se kurzům rétoriky pro firmy i jednotlivce. Jak sám rád říká, slovo má NEUVĚŘITELNOU MOC.

Michaela Beránková

Od šesti let navštěvovala ZUŠ Vrchlabí v oboru klavír pod vedením Radka Hanuše, u kterého později pokračovala na varhany. V roce 2013 zahájila studium hry na varhany na Konzervatoři Pardubice ve třídě Václava Uhlíře a vedlejší obor (hru na klavír) ve třídě PeadDr. Marie Wiesnerové. Studium ukončila v roce 2018, mezitím také absolvovala gymnázium. Za dobu studia odehrála mnoho koncertů na půdě školy i mimo ni, především sólově, ale i v komorním obsazení. Působila v několika souborech jako hráčka na klávesové nástroje – Big Band Vrchlabí, Mike Oldfiled projekt a další. Na jaře 2017 nahrávala pro Český rozhlas v rámci projektu, který prezentoval mladé varhaníky z konzervatoří ČR. V roce 2020 ukončila magisterské studium Hudební produkce na Akademii múzických umění v Praze, nyní je čtvrtým rokem posluchačkou oboru Varhany u odb. as. Pavla Černého tamtéž. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů pod vedením P. D. Perettiho, H. Leenderse, J. Tůmy a dalších.

Program

autordílo
Petr EbenSladké okovy lásky
Mluvené slovo
Bohuslav MartinůVigilie
Mluvené slovo
Jiří StrejcPreludium ze Sonaty I
Mluvené slovo
Bedřich Antonín WiedermannNotturno
Mluvené slovo
Otmar MáchaVánoční toccata
Mluvené slovo
Louis VierneEtoile du soir
Mluvené slovo
Zdeněk PololáníkBurlesca