O nás

Představení

„Arte Musica” zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) byl založen dne 3.9.2007 podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují hudebníci a příznivci klasické hudby. Působí na území Ústeckého kraje, výjimečně i jinde v ČR a jeho hlavním okruhem zájmu je pořádání koncertů klasické hudby, což je hlavním posláním spolku, dále pořádání kurzů a seminářů, určených k podpoře správné interpretace a poslechu klasické hudby, pořádání kulturně společenských akcí např. určených k podpoře ochrany památek a kulturních hodnot. 

členové spolku Arte Musica
členové spolku Arte Musica

Hudební festival ve Filipově

Filipovský mezinárodní varhanní festival je cyklus devíti koncertů, které se konají ve filipovské bazilice každou červencovou a srpnovou neděli. Toto místo se tak o letních prázdninách stává nejen zajímavým kulturním dějištěm, ale také centrem setkávání umělců, hudebních odborníků a široké laické veřejnosti, pro kterou se tento projekt stal samozřejmým koloritem současného Šluknovska. 

U zrodu festivalu stála myšlenka zpřístupnit poutní baziliku Panny Marie ve Filipově širší veřejnosti, zejména o letních prázdninách a nabídnout k poslechu monumentální zvuk varhan, které jsou v tomto filipovském chrámu velmi zdařilým a odborníky vysoce ceněným nástrojem. Celý projekt je nekomerční a je postaven na sponzorských darech. Na jednotlivé koncerty je vstup volný. 

V současné době si mezinárodní festival varhanní duchovní hudby získal respekt nejen ve Šluknovském výběžku, ale i v českém a německém vnitrozemí.

Jiří Chlum

Irena Trmalová

Jaroslav Hocký