4. Koncert pro sbor a varhany

28. srpna 2022

14:00

Královédvorský chrámový sbor

Vít Havlíček ČR – sbormistr

Pavel Černý ČR – varhany

Královédvorský chrámový sbor

Královédvorský chrámový sbor byl založen v roce 2006. Těžiště repertoáru spočívá především v duchovních skladbách různých stylových období od gregoriánského chorálu až po soudobou hudbu. Kromě hudebního doprovodu slavnostních mší se věnuje i koncertní činnosti. Sbor často spolupracuje s Královédvorským chrámovým orchestrem, ale i s dalšími interprety, z nichž stojí za zmínku varhaníci Pavel Svoboda, Pavel Černý, Václav Uhlíř a Přemysl Kšica nebo japonská sopranistka Michiyo Keiko. Sbor se představil kromě České republiky i v několika zahraničních zemích. Sbor vede Vít Havlíček – varhaník, hudební teoretik, sbormistr a pedagog Akademie múzických umění v Praze.
Zcela ojedinělou tradicí Královédvorského chrámového sboru jsou zářijové koncerty s premiérou skladeb předních soudobých skladatelů, které se konají každoročně od roku 2009 ve Dvoře Králové nad Labem. V září roku 2009 sbor uvedl ve světové premiéře skladbu „Zvony z Dvora Králové“ skladatele Otomara Kvěcha, který tuto kompozici napsal z podnětu sbormistra Víta Havlíčka přímo pro tento sbor. V následujících letech pak pokračovaly zářijové koncerty s premiérou skladeb dalších významných českých a zahraničních soudobých skladatelů – v r. 2010 Luboš Sluka (Vidi aquam), v r. 2011 Ilja Hurník (Severská ukolébavka), v r. 2012 prof. Ivana Loudová (Sub tuum praesidium), v r. 2013 prof. Ivan Kurz (Jsem Tvoje naděje aneb Životní zásady malé duše), v r. 2014 Jiří Teml (Hymnus k Madoně Královédvorské), v r. 2015 Lukáš Hurník (Litanie ke sv. Janu Křtiteli), v r. 2016 prof. Juraj Filas (Slavík z ráje), v r. 2017 Jiří Gemrot (Raduj se a plesej Dvore dávný), v r. 2018 Eduard Douša (A to je ta krásná země), v r. 2019 Jiří Bezděk (Soška Matky milostné), v r. 2020 německý skladatel Holmer Becker (Vox clamantis in deserto) a v r. 2021 švýcarský skladatel Frédéric Bolli (Sancta Ludmila).
Kromě samotné pěvecké činnosti je Královédvorský chrámový sbor zapsaným spolkem, který se podílí na organizaci koncertů a dalších kulturních aktivit. Pořádá například mezinárodní festival klasické hudby Hudební léto Kuks nebo vydal knihu Varhany na Královédvorsku. Činnost sboru finančně podporuje město Dvůr Králové nad Labem.

Více na www.kchs.cz.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

varhaník, hudební teoretik, sbormistr a pedagog.

V roce 2006 absolvoval v oboru varhany Konzervatoř Pardubice, poté pokračoval ve studiu na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze v oboru hudební teorie, kde roku 2015 úspěšně zakončil doktorské studium. V letech 2008 – 2010 vyučoval hudební teorii na Konzervatoři Pardubice, v současné době působí jako pedagog a vedoucí Oddělení hudebně teoretických disciplín na Akademii múzických umění v Praze. V roce 2010 stál u zrodu mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks, jehož je ředitelem a dramaturgem.

Pavel Černý

Varhaník, pedagog a organolog Pavel Černý vystudoval varhany na pražské konzervatoři a AMU. Jako sólista je často zván ke koncertním vystoupením. Kromě předních domácích podií (Pražské Jaro, FOK, Česká Filharmonie, Český rozhlas, Concentus Moraviae, Mezinárodní varhanní festival Olomouc, České kulturní slavnosti, Janáčkův Máj, Svatováclavský hudební festival a mnoho dalších) účinkoval v různých zemích Evropy, USA, Japonsku, Brazílii, Africe a Kubě. Upozornil na sebe získáním 1. cen ve varhanních soutěžích v Opavě (1990), Lublani (1992) a na Pražském jaru (1994). Další ceny mu byly uděleny prostřednictvím významných kulturních organizací. Na AMU v Praze přednáší varhanní hru, improvizaci a organologii. Tyto obory vyučoval v letech 2014 – 2021 také na JAMU v Brně. Pravidelně zasedá jako člen soutěžních porot (Pražské jaro, Opava, Freiberg ad.). Jako lektor působí při mezinárodních masterclassech (např. Stuttgart). V r. 2019 byl pozván na mimořádnou akci Letní akademie u příležitosti 300. výročí geniálního varhanáře Arpa Schnittgera v nizozemském Groningen, kde vyučoval a koncertoval na historických nástrojích spolu s předními osobnostmi v oboru z Nizozemí, Jižní Koreje, Japonska, Švýcarska a Německa. Doma i v zahraničí natáčí na CD, pro rozhlas a televizi. Některé CD nahrávky získaly ceny zahraniční kritiky. Je tvůrcem rozhlasových seriálů o varhanách. Při zvláštních příležitostech koncertuje na přenosném varhanním positivu neznámého českého mistra 18. století, který sám restauroval pod odborným vedením v Nizozemí. Pavel Černý byl uměleckým ředitelem mezinárodních varhanních festivalů Varhany znějící a Free Organ World. Při Arcibiskupství pražském působil jako diecézní organolog a moderátor duchovní hudby, nyní pracuje v odborných komisích při stavbách, restaurování a dokumentaci varhan, aktuálně např. pro stavbu nových varhan v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Je členem poradní komise pro sbírkotvornou činnost Českého muzea hudby. Publikoval odborné články a přednášky a propaguje historické nástroje v České republice a rád objevuje skladby pozapomenutých autorů.

Program

autordílo
J. S. BachToccata a fuga d moll BWV 565
M. StadlerEcce sacerdos magnus
M. HaydnVinea mea electa
W. A. MozartKorunovační mše KV 317 – Kyrie
Varhanní improvizace na píseň Matko přesvatá
Ch. TyeLaudate nomen Domini
M. HaydnAnimam meam dilectam
J. RheinbergerStabat mater op. 138 (výběr)

Duett (z cyklu 12 charakteristických kusů op. 156)
J. N. ŠkroupAnimas fidelium
B. SmetanaScapulis suis

Letěla bělounká holubička
W. A. MozartVeni Sancte Spiritus KV 47
F. LisztPreludium a fuga na B-A-C-H
M. VulpiusSpiritus sancti gratia
D. BortňanskijTebe pojem