5. Koncert

29. srpna 2021

14:00

Hana Medková
soprán

Karel Houdek
trubka

Václav Uhlíř
varhany

Hana Medková

Hana Medková (1977) absolvovala konzervatoř v Pardubicích ve třídě prof. J. Hamplové a koncertní a operní zpěv na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Je laureátkou domácích i mezinárodních pěveckých soutěží. Své pěvecké umění dále zdokonalovala pod vedením M. Fidlerové-Sopirové, Nancy Henninger a A. Carangela. Již během studií hostovala ve Slovenském národním divadle v Bratislavě, Státní opeře Praha a Moravském divadle Olomouc. Věnuje se koncertní činnosti a spolupracuje s domácími i zahraničními orchestry. Její doménou je zejména komorní hudba, repertoár zahrnuje duchovní, písňovou i operní tvorbu od baroka po současnost. Pedagogicky působí na konzervatoři v Pardubicích, kde je od roku 2010 vedoucí pěveckého oddělení. V roce 2019 získala doktorát na Fakultě umění University Ostrava.

Karel Houdek

Karel Houdek (1983) začínal s hrou na trubku pod vedením svého otce. V roce 2005 absolvoval konzervatoř v Praze u prof. Jiřího Šedivého. Svoje vzdělání si doplnil na několika mistrovských interpretačních kurzech u nás i v zahraničí pod vedením vynikajících pedagogů a interpretů. Od roku 2006 je členem Filharmonie Hradec Králové a jako orchestrální hráč často hostuje v našich předních symfonických a komorních orchestrech, se kterými procestoval téměř celou Evropu, USA a Jižní Koreu. Vystupoval v nejprestižnějších světových sálech, jako je například Musikverein Wien, Berliner Philharmonie, KKL Luzern, Théatre des Champs-Élysées, The Kennedy Center Washington nebo Seoul Arts Center. Jako sólový hráč spolupracuje s našimi předními varhaníky a často vystupuje se svým bratrem Jiřím Houdkem. Vyučoval na Pedagogické fakultě University Hradec Králové a v současné době pedagogicky působí na Základní umělecké škole Střezina v Hradci Králové.

Václav Uhlíř

Václav Uhlíř (1954) Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové byl přijat na Akademii múzických umění v Praze do třídy Prof. Jiřího Reinbergera. Absolvoval v roce 1980 u Prof. Milana Šlechty. Během studia se úspěšně zúčastnil několika mezinárodních varhanních soutěží. Od roku 1970 působí na kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové jako varhaník a sbormistr. Soustavně se věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí a nahrává pro rozhlas i hudební vydavatele. Z jeho četných nahrávek stojí za zmínku zejména cyklus snímků českých historických varhan. Z diskografie, která čítá přes 20 CD, je pozoruhodný zejména profilový kompaktní disk s názvem Česká varhanní tvorba. Od roku 1993 je uměleckým vedoucím hudebního souboru krematoria v Pardubicích. Václav Uhlíř se také podílí na organizaci mnoha významných kulturních událostí, jako je Orlicko-kladský varhanní festival. V letech 1983 – 2019 působil na pardubické konzervatoři a od roku 1990 zastává funkci diecézního organologa. Je rovněž spoluautorem publikace Historické varhany v Čechách (Libri 2000) a autorem monografie Varhany královéhradecké diecéze (Garamon 2007). Za dlouholetou službu církvi a zejména péči o varhany v diecézi byl na návrh biskupa Mons. Dominika Duky v roce 2008 oceněn papežem Benediktem XVI. vyznamenáním Pro Ecclesia et Pontifice.

Program

Damian Stachowicz (1658 – 1599)Veni, veni, Consolator
Domenico Zipoli (1688 – 1726)Verso I – IV a Canzona d moll
Georg Philip Telemann (1681 – 1767)Sonate de Concert (Modéré et gracieux, Largo, Vivace)
Joseph Haydn (1732 – 1809)Árie Gabriela (oratorium Stvoření)

Andante As dur

Flötenuhr (výběr)
Alessandro Scarlatti (1660 – 1725)Mio tesoro per te moro
Tomaso Albinoni (1671 – 1751)Adagio g moll
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)Lascia ch´io pianga (opera Rinaldo)

Let the bright Seraphim (oratorium Samson)