2. Koncert

8. srpna 2021

14:00

Václav Zeman
varhany

Michaela Kroupová-Durajová
flétna

Michaela Kroupová-Durajová

Michaela Durajová (1992) studovala hru na příčnou flétnu na Konzervatoři Brnou Radvany Žákové. V letech 2013 až 2018 pokračovala ve studiu na JAMU pod vedenímDoc. Františka Kantora, flétnisty brněnské filharmonie.
Zúčastnila se kurzů Francouzsko-české hudební akademie v Telči u Catherine Cantinové (2009)a na Mezinárodní letní akademii v Payerbachu (2016). Jako orchestrální hráčka spolupracovalas Filharmonií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Czech Virtuosi a Pražským filharmonickým orchestrem, s nímž se zúčastnila turné po Francii. Sólově se představila s Barokním orchestrem Konzervatoře Brno a Moravským komorním orchestrem. V současné době je členkou operního orchestru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Pedagogicky působí jako učitelka hry na flétnu při Základní umělecké škole Brno, Ježkova a na ZUŠ J. R. Míši v Orlové.

Václav Zeman

Václav Zeman (1994) absolvoval brněnskou konzervatoř u Mgr. Petra Kolaře.
Od roku 2015 pokračuje ve studiu varhanní hry na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. Zdeňka Nováčka. Během svých studií se účastnil mistrovských kurzů renomovaných varhaníků (Pavel Černý, Jaroslav Tůma, Stefan Baier, Hans-Ola Ericson,Thomas Ospital a další). Své vzdělání si dále rozšířil v rámci programu Erasmus, a to na Hochschule für Kirchenmusik & Musikpädagogik v Řezně. Jako interpret se představil nejenv rámci republiky, ale také v Německu a v Polsku. Od roku 2014 je aktivním členem Brněnského filharmonického sboru Beseda Brněnská. V oblasti liturgické hudby působí v kostelích Brna a okolí. Pedagogicky působí na ZUŠ Mohelnice.

Program

Dieterich BuxtehudePreludium C dur, BuxWV 137
Jan Pieterszoon SweelinckUnter der Linden grune
Georg Philipp TelemannSonáta G dur pro flétnu a basso continuo, TWV 41:G9
Louis VierneÉtoille du Soir z cyklu Pièces de Fantaisie, op. 54
Jean Langlais/Václav ZemanDialogy pro flétnu a varhany
J. Langlais5 Pièces, op. 180 – 1. část
Intermezzo I (improvizace)
2. část
Intermezzo II
3. část
Intermezzo III
5. část
Julius ReubkeSonáta c moll „94. žalm“