Mluvené slovo a varhany

11. srpna 2019

14:00

Jan Čenský (ČR)
mluvené slovo

Markéta Prokopovičová (ČR)
varhany 

Jan Čenský

Jan Čenský pochází z Prahy, začal studovat hudebně dramatický obor na konzervatoři a ještě za studií začal dostávat příležitosti před filmovou a televizní kamerou. Poprvé hrál v roce 1978 v televizní hře MAPA ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ, velkou roli pak dostal o rok později v seriálu ZKOUŠKY Z DOSPĚLOSTI (1979), kde na rozdíl od mnoha svých pozdějších hereckých vystoupení hrál zápornou postavu.  Svým zjevem byl následně předurčen pro role v pohádkách, jichž sehrál v televizi desítky. První z nich byla BÍLÁ KOČIČKA (1979), následující PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA (1980) je známá dodnes a pomáhá udržovat Čenského popularitu i po bezmála třiceti letech. Také v dalších letech hrál Čenský v řadě pohádek (KOLOBĚŽKA PRVNÍ, 1984; O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA, 1986; O NEJCHYTŘEJŠÍ PRINCEZNĚ, ANIČKA S LÍSKOVÝMI OŘÍŠKY, 1993). O poznání méně hrál ve filmu, jedna z jeho prvních a také nejslavnějších rolí Hynka v komedii KDYŽ ROZVOD, TAK ROZVOD (1982)
Díky svému vytížení ve filmu a televizi dokončil Čenský konzervatoř až r. 1983, poté nastoupil do Divadla pod Palmovkou, hostoval také v Národním divadle (Hrátky s čertem), od r. 1990 působil v divadle Ta Fantastica. Jak již bylo řečeno, nadále hrál v televizních pohádkách, objevil se také v televizních seriálech (NÁVŠTĚVNÍCI, 1983; větší roli dostal v seriálu DLOUHÁ MÍLE, 1989). V 90. letech se přehrál z rolí sympatických mladíků a následovaly role vesměs záporných ambiciózních mužů (například v seriálech ŽIVOT NA ZÁMKU, 1995; ZDIVOČELÁ ZEMĚ, 1997). 
V této době se Čenský začal věnovat ve velké míře moderování (dlouhodobě například uvádí volbu Miss České republiky), v němž dosahuje značných úspěchů. 

Markéta Prokopovičová

Markéta Prokopovičová  pochází z Olomouce, kde se také začala věnovat hře na varhany na ZUŠ Žerotín pod vedením Vladimíra Sobotky. Hru na varhany pak dále studovala ve třídě Petra Rajnohy a Hany Ryšavé na olomoucké Konzervatoři Evangelické akademie, kterou absolvovala v roce 2015. Od roku 2016 pokračuje ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Během svého studia se zúčastnila několika celostátních i mezinárodních varhanních soutěží: soutěže žáků základních uměleckých škol Organum Regium Pardubice 2006 – 2008 (3. místo v kategorii Juniori, čestné uznání v kategorii Virtuosi), Mezinárodní interpretační soutěže Pražského jara 2013 a Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena v Opavě 2016. Své interpretační schopnosti dále prohlubuje aktivní účastí na mistrovských kurzech vedených významnými osobnostmi varhanního světa (J. P. Knijff, E. Wiersinga, T. Jellema, B. Klapprott, O. Latry, M. Schmeding, H.-O. Ericsson). Koncertně vystupuje Markéta Prokopovičová v ČR i v zahraničí (Německo) a zároveňpůsobí jako učitelka hry na klavír a varhany na ZUŠ Žerotín v Olomouci a na ZUŠ v Uničově.

Program

Johann Sebastian Bach (1685–1750)Preludium a fuga c moll, BWV 546 
Mluvené slovo
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621)Mein junges Leben hat ein End, SwWV 324 
Mluvené slovo
Robert Schumann (1810–1856)Šest studií v kánonické formě, op. 56, č. 2 – Mit innigem Ausdruck
Mluvené slovo
Petr Eben (1929–2007)Labyrint světa a ráj srdce: Sladké okovy lásky, Klamný příslib zl. věku
Mluvené slovo
Bedřich Antonín Wiedermann (1883–1951): Impetuoso 
Mluvené slovo
Ch. M. WidorSymfonie č. 6 moll – I. Allegro