Koncert pro housle a varhany

28. července 2019

14:00

Jaroslav Tůma (ČR)
varhany

Lucie Sedláková Hůlová (ČR)
housle

Jaroslav Tůma

JAROSLAV TŮMA je koncertním varhaníkem a profesorem Akademie múzických umění v Praze. Koncertuje i na cembale, klavichordu, pianoforte a dalších klávesových nástrojích. Věnuje se též hudební kompozici a publikační činnosti.

Vystudoval Pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Vodrážky a Akademii múzických umění v Praze u prof. Milana Šlechty (varhany) a prof. Zuzany Růžičkové (cembalo). Je nositelem prvních cen v soutěžích ve varhanní improvizaci v Norimberku v roce 1980 a v holandském Haarlemu v roce 1986, laureátem řady interpretačních varhanních soutěží, např. v Linci v roce 1978, v soutěži Pražského jara v roce 1979, v soutěži Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku v roce 1980 a mnoha dalších.

Pravidelně účinkuje na domácích i světových pódiích, bývá předsedou nebo členem porot mezinárodních hudebních soutěží, vyučuje na mezinárodních varhanních kurzech a seminářích.

V Tůmově repertoáru nalezneme stěžejní skladby českých i světových skladatelů v širokém spektru stylů od renesance až po 21. století. Věnuje se také varhanní improvizaci. Jeho diskografie čítá přes padesát sólových titulů, od roku 2001 vydávaných převážně u firmy Arta records. 

Je autorem hudby k filmu dokumentaristy Pavla Kouteckého Proměny Pražského hradu, dvou sbírek varhanních skladeb na témata Adama Václava Michny (Svaté lásky labyrinth aneb Česká mariánská muzika2014 a Loutna česká 2016) a odborné publikace O interpretaci varhanní hudby s přihlédnutím k jiným klávesovým nástrojům (2016).

Lucie Sedláková Hůlová

Houslistka LUCIE SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ je absolventkou Konzervatoře v Praze a hudební fakulty AMU. Na svém kontě má řadu úspěšných sólových vystoupení s orchestry i s různými partnery v komorní hře. V roce 2004 se například s velkým úspěchem představila jako sólistka Plzeňské filharmonie s dirigentem Jiřím Malátem na turné v USA (Dvořákův Houslový koncert). Se svým manželem, violoncellistou Martinem Sedlákem tvoří České smyčcové duo a společně s klavíristkou Veronikou Böhmovou hrají v klavírním triu Kinsky Trio Prague. Často koncertuje se svým otcem, houslistou Pavlem Hůlou. Je sólistkou a členkou komorního orchestru Praga Camerata.

Zabývá se také autentickou interpretací staré hudby. V této oblasti spolupracuje s renomovanými soubory (např. Capella Regia, Musica Florea, Capella Ornamentata aj.) a sólisty. Sólově se mj. zabývá interpretací Biberových Růžencových sonát v původních scordaturách. Několik sezón působila v mládežnických orchestrech (Orchestr Evropské unie, UBS Verbier Festival Orchestra), kde spolupracovala s nejslavnějšími světovými dirigenty a sólisty. Se všemi těmito soubory absolvovala již stovky koncertů po celém světě v nejslavnějších koncertních síních a natočila několik CD.

Hraje na nástroj italského mistra 2. poloviny 18. století a na kopii barokních houslí G. Guarneriho zhotovenou Daliborem Bzirským.

Program

František Musil (1852 – 1908)Allegro ze Sonáty solemnis pro varhany
Antonín Dvořák (1841 – 1904)Romance f moll, op. 11 (housle a varhany)
Leoš Janáček (1854 – 1928)Varhanní sólo z Glagolské mše
Joseph Gabriel Rheinberger (1839 – 1901)Téma s variacemi op. 150 pro housle a varhany
Bedřich Janáček (1920 – 2007)Chorální předehra Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld (Beránek jde, nesa dluhy)
Josef Suk (1874 – 1935)Houslové sólo z pohádky Radúz a Mahulena
Jesús Guridi (1886 – 1961)Dobrý pastýř – třetí část z Tryptichu dobrého pastýře (Triptico del buen Pastor)
Jules Massenet (1842 – 1912)Meditace z opery Thaïs
Jaroslav Tůma (1956)Improvizace na téma J. Masseneta