2. Koncert pro varhany a violu

13. srpna 2023, 14:00

Tetiana Tishchenko UA – varhany

Eva Mokrá ČR – viola

Tetiana Tishchenko (Tiščenko)

Studovala hru na varhany v rodném městě Užhorodu na Ukrajině u Zasloužilé umělkyně Ukrajiny Natálii Výsič. Pod jejím vedením získala hlavní cenu na regionalní hudební soutěži „Grand Prix of the Carpathians“ (2009). V letech 2017-2020 studovala hru na varhany na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Jana Kalfuse. V součastnosti je studentkou Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze ve třídě odb. as. Pavla Černého. Během studia vystoupila na varhanních přehlídkách v Teplicích, Broumově, Vambeřicích, Ratiboři (Polsko), a také na festivalech Chebské varhanní léto (2019), Varhanní léto na Petrově (2020), Český varhanní festival (2021). Pravidelně učinkuje na Mezinárodním varhanním festivalu v Užhorodu. V roce 2019 získala 2. cenu na Brněnské varhanní soutěži konzervatoří České republiky.

Eva Mokrá

Hru na violu vystudovala nejprve na Konzervatoři v Teplicích u Doc. Vadima N. Skibina, kde pak v roce 2000 studia dokončila absolutoriem a kde již také v době studií ve spolupráci a pod vedením tohoto profesora zahájila své první kroky v sólové činnosti.
Ve studiu pokračovala na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze v letech 2012-2017, konkrétně obor: „Učitelství pro střední, základní a umělecké školy a hudební nástroj violu“ u profesora Karla Doležala , který svým přístupem a umem v interpretaci, doporučil, aby navázala na sólovou koncertní činnost po ukončení studiíí v roce 2017.
Od roku 2018 se tedy věnuje aktivní koncertní činnosti a má za sebou již řadu koncertů či vystoupení na různých hudebních festivalech.
Kromě klasického repertoáru se zabývá i žánrem populární a filmové hudby (např. v roce 2020 vydala i své CD s filmovou hudbou).
Své hudební zkušenosti předává mladé generaci jako pedagožka v několika školách Karlovarského kraje.

Program

autordílo
Johann Sebastian BachSuita č.1 G dur   pro sólovou violu
Prelude; Allemande; Courante, Sarabande,
Menuet I, II; Gigue
Johann Sebastian BachPreludium a fuga h moll pro varhany, BWV 544
Johann Sebastian BachArioso (in G) z kantáty BWV 156 pro violu a varhany
Henry EcclesSonáta g moll pro violu a varhany (Largo, Allegro, Adagio, Allegro vivace)
Karl DittersdorfKoncert F dur pro violu a varhany (Andante)
Franz SchubertAdagio z arpegione sonáty pro violu a varhany
Benjamin BrittenElegie pro sólovou violu
Johannes BrahmsPreludium a fuga a moll, WoO 9