4. Koncert pro varhany a orchestr

27. srpna 2023, 14:00

Komorní orchestr Pražských symfoniků ČR

Ludvík Šuranský ČR – varhany

Komorní orchestr Pražských symfoniků

Orchestr byl založen v roce 1989 violistou a nyní také uměleckým vedoucím Pavlem Peřinou. Je složen z předních členů Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, kteří s ním pravidelně vystupují jako sólisté.
Repertoár orchestru obsahuje především česká a světová díla zahrnující klasiky dvacátého století, ale i barokní a klasicistní skladby, často provádí i premiéry skladeb.
Orchestr vystupoval na mnoha festivalech v České Republice (např. Festival Emmy Destinnové, Festival Janáčkův Máj, festival Smetanova Litomyšl i mezinárodní hudební festival Pražské Jaro.
Komorní orchestr Pražských symfoniků vystupoval mnohokrát v zahraničí a spolupracoval v různých projektech s významnými dirigenty, jako jsou Gaetano Delogu, Maxim Šostakovič, Petr Altrichter, Petr Vronský, Martin Turnovský, Leoš Svárovský a další. S Českým rozhlasem a Českou televizí spolupracoval na mnoha nahrávkách.
Soubor se účastnil výrazných hudebních projektů s Jazem Colemanem, Elisabeth Troy a Nataschou Atlas.

Ludvík Šuranský

studoval nejprve Střední průmyslovou školu strojnickou ve Zlíně, a teprve později vystudoval Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Zúčastnil se několika varhanních seminářů u J. Taddei, J. Vodrážky, I. Klánský a dalších. Je držitelem cen na Soutěži mladých varhaníků Opava 1986 a 199O.
V létech 1985 – 2008 působil jako varhaník Chrámu sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Od roku 1997 vyučuje na ZUŠ F. X. Richtera v Holešově. V současné době je varhaníkem Kostela Všech svatých ve Hvozdné. Pravidelně koncertuje na mnoha místech v Česku, Německu, Rakousku a Itálii.

Program

autordílo
J. S. BachPraeludium a Fuga C-Dur BWV 545
W. A. MozartDivertimento D dur KV 136
Allegro
Andante
Presto
J. S. BachCharles John Stanley
Ch. J. StanleyVoluntary in G Op. 7, No. 9
E. GriegSuita Z časů Holbergových, op. 40
Prelude
Sarabande
Gavotte
Air
Rigaudon
J. N. LemmensFinal D-dur