Chorea academica & organ

1. července 2018

14:00

Chorea academica (ČR)
Jiří Lang (ČR)

Chorea academica(ČR) – pěvecký sbor

Smíšený pěvecký sbor UJEP Chorea academica byl založen v roce 1989 Josefem Říhou a Jiřím Holubcem. Během své třicetileté existence sbor účinkoval na stovkách koncertů doma i v zahraničí (např. Švédsko, Malta, Maďarsko, Německo, Španělsko, Švýcarsko, Polsko, Chorvatsko, Nizozemí, Slovensko, Belgie, USA, Mexiko). Sbor se úspěšně účastnil mnoha domácích i zahraničních festivalů a soutěží, spolupracuje s profesionálními hudebními tělesy Ústeckého kraje (Severočeská filharmonie Teplice, Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem). V jeho repertoáru najdeme světské i duchovní skladby mnoha slohových období. Členy sboru jsou především studenti a absolventi ústecké univerzity.

Sbormistr Jiří Holubec je absolventem Pedagogické fakulty UJEP a Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, sbor vede od jeho založení v roce 1989.

Jiří Lang (ČR) – varhany

Narodil se v Brně roku 1997. Na varhany hraje od svých sedmi let. Od roku 2013 navštěvuje brněnskou konzervatoř, obor hra na varhany. Zabývá se také improvizací, dirigováním, zpěvem a hrou na cembalo. Zúčastnil se několika varhanních kurzů pod vedením O. Latryho, E. Bellotiho, S. Béchy, P. Černého. Kromě sólové koncertní činnosti (varhaník, klavírista, dirigent) působí Jiří Lang jako hlavní varhaník a ředitel kůru baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Zde také založil nový Starobrněnský chrámový sbor, jehož je sbormistrem. Jako varhaník také působí v dalších brněnských kostelech. Je vyhledávaným doprovázečem sboru (Mladost, Městský pěvecký sbor C. Lelka, Auris Brunensis..). Jako pianista hraje baletnímu oddělení na brněnské ZUŠ J. Kvapila, založenou L. Janáčkem. Věnuje se také hudbě jazzové a popové. Zabývá se také činností skladatelskou a aranžerskou (sbory, orchestry, církevní zpěvy). Jako varhaník a dirigent vystupoval v Polsku, Rakousku, Německu, Skotsku. V neposlední řadě se zabývá i činností organologickou.

Program

Max Reger (varhany)Fantasie d moll op. 135 b
Johann Sebastian BachJesu, meine Freude
Wolfgang Amadeus MozartLaudate Dominum
Zdeněk Lukáš (z Requiem)Dies irae, Sanctus
Alfred SchnittkeBogorodice děvo
Morten LauridsenO nata lux
Jiří Lang (varhany)Varhanní improvizace
Josef Říha (z Missy brevis)Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
Javier BustoO magnum mysterium
Vytautas MiškinisO salutaris hostia
Ola GjelloUbi caritas
Paul BaslerGloria
Louis Vierne (varhany)Final D dur
Georg Friedrich HändelAleluja