Úvodem

Hudební dramaturgie letošního ročníku přináší širokou nabídku vokálního, instrumentálního, ale i verbálního propojení s varhanami, tradičním hudebním nástrojem křesťanských chrámů. Filipovské varhany patří k unikátům kulturního a hudebního dědictví našeho regionu. Při tvorbě a realizaci dramaturgického plánu jsme tento aspekt zřetelně vnímali a s velkou pečlivostí a pokorou jsme pro Vás připravili program, který zohledňuje nejen muzikologická kritéria, ale také rozměr duchovní. Prostory filipovské baziliky poskytují vícerozměrné vnímání hudby, způsobené nejen akustickými a jinými fyzikálními vlastnostmi této stavby z druhé poloviny 19. století, ale také duchovní historií i současností. Jsme velmi potěšeni, že toto místo je vyhledáváno mnoha hudebníky z České republiky i z celého světa a některé z nich jsme mohli letos pozvat mezi nás. Dovolte nám zmínit alespoň některé. Dvanáctý ročník zahájí akademický pěvecký sbor Chorea academica, který pod vedením Jiřího Holubce vystoupil v USA, Mexiku a téměř v celé Evropě. Drahomíra Matznerová je varhanicí u Pražského Jezulátka. Provede například Toccatu G dur Theodora Duboise nebo známé Pastorale op. 26 z Finalu d moll od Alexandrea Guilmanta. Nemohli jsme zapomenout na výročí vzniku Československé republiky před sto lety. O slavnostní koncert k tomuto jubileu se postará rodačka z Litomyšle, žijící ve Španělsku - Lucie Guerra Žáková. Francouzskou hudbu nám představí Pierre Zevort z francouzského Dourdan. Vynikající herečka a dabérka Valérie Zawadská naplní filipovskou baziliku svým nezaměnitelným hlasem a osobně zpracovanou Mariánskou tématikou. Závěrečný koncert bude opravdovou třešničkou na dortu. Uslyšíme hoboj, milostný hoboj a anglický roh. Na všechny nástroje zahraje Lisa Anna Gross z Francie, na varhany Michael Bártek ze Švýcarska.

Přejeme Vám, abyste si z nabídky vybrali a našli cestu k hudbě devíti prázdninových koncertů. Stejně tak věříme, že i hudba si najde cestu do Vašich srdcí.

Vaše Arte Musica

1. Chorea academica & organ

1. července ve 14:00, Filipov

Chorea academica - pěvecký sbor
Jiří Holubec - sbormistr
Václav Krahulík - varhanní pozitiv
Lucie Soukupová, Pavel Zmátlo - sólo
Jiří Lang - varhany

2. Exultate jubilate

8. července ve 14:00, Filipov

Dagmar Zelenková - soprán
Václav Krahulík - varhany

3. Famous Organ

15. července ve 14:00, Filipov

Drahomíra Matznerová - varhany

4. Dvě století / dva světy

22. července ve 14:00, Filipov

Lucie Guerra Žáková - varhany

5. Trumpet tune

29. července ve 14:00, Filipov

Lucie Laubová - soprán
Linda Drexlerová - trubka
František Fiala - varhany

6. Te Deum

5. srpna ve 14:00, Filipov

Pierre Zevort - varhany

7. Varhany & flétna

12. srpna ve 14:00, Filipov

Eva Prchalová Myslivcová - příčná flétna
Jan Hora - varhany

8. Souznění

19. srpna ve 14:00, Filipov

Valérie Zawadská - mluvené slovo
Jiří Chlum - varhany

9. Dialog hoboje a varhan

26. srpna ve 14:00, Filipov

Lisa Anna Gross - hoboj, anglický roh
Michael Bártek - varhany

Slovo senatora

Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově byla v první polovině minulého století nejnavštěvovanější poutní místo v Evropě. Naopak v padesátých letech kolem ní komunistický režim omotal ostnatý drát se zákazem vstupu. Časy se mění. Pokud jsou současníci osvícení, neomotávají kolem minulosti ostnatý drát, ale snaží se naopak v minulosti na to dobré navázat a dále to rozvíjet. A takové současníky sdružuje spolek Arte musica v čele s Jiřím Chlumem, který už po dvanácté připravil pro místní i vzdálenější poutníky mezinárodní festival varhanní duchovní hudby ve Filipově. Spolek Arte musica nezprostředkovává lidem jen duchovní hudbu. Jejich projekt výrazně ovlivňuje i kulturně-společenský život v širším kontextu a spoluvytváří spojnici mezi minulostí, přítomností a budoucností celého přeshraničního regionu Šluknovska a Českého Švýcarska. Je to velmi záslužná a myslím, že stále ne dostatečně doceňovaná aktivita, jak si po právu zaslouží být.

Vážení poutníci, posluchači, návštěvníci koncertů. Přeji Vám, aby podobný zázrak, který se ve Filipově stal Magdaleně Kadeové v roce 1886, ve Vás letos probudily varhany z let 1887-1888 a interpretovaná duchovní hudba, neboť nejen naše těla potřebují uzdravovat. Přeji krásné letní prázdniny.

Zbyněk Linhart - senátor za volební obvod Děčín

Slovo starosty

Stalo se již neodmyslitelnou tradicí, že ve filipovské bazilice každoročně o prázdninách hostíme hudební mistry duchovní hudby z celého světa. Byli tady umělci ze sousedního Německa, z Anglie nebo z USA a Nového Zélandu. Letošní 12. ročník mezinárodního hudebního festivalu Varhanní duchovní hudby 2018 se nese také v duchu 100. výročí vzniku Československé republiky a poděkování našemu prvnímu prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi. Nesmíme také opomenout 25. výročí vzniku České republiky, které se datuje k roku 1993. Město Jiříkov každoročně mezinárodní hudební festival finančně podporuje, tak tomu je i letos, ale bez velkého odhodlání organizátorů by posluchači byli ošizeni o znění tónů duchovní hudby nesoucí se prostorami baziliky. Za to patří velké poděkování hlavně panu Mgr. Jiřímu Chlumovi, který svýmúsilím bez ohledu na své volno pro vás zajišťuje tento neocenitelný zážitek.

Přeji návštěvníkům koncertů i účinkujícím příjemnou atmosféru ve filipovské bazilice, aby všem krásná hudba zahřála srdce a oprostila je od všedních starostí.

Michal Maják - starosta Města Jiříkov

Sponzoři

Ing. Zbyněk Linhart senátor za okres Děčín
Ing. Jarosav Sykáček starosta Města Rumburk
Pan Miroslav Horák místostarosta Města Jiříkov
Roman Kovář - provádění a dozorování staveb
Květiny Václava Kremsová Rumburk
Vodo-topen. práce Vladimír Kříž Rumburk
EWM Hightec Welding Jiříkov

Dobrovolný svazek obcí Sever
ARCO DIVA Managment s.r.o. Praha
Bohumil Strnad Rumburk
JST s.r.o. Jiříkov
Jan Malý Jiříkov
Pro EKO VARNSDORF s.r.o.
Tiskárna J. Mänzel Staré Křečany

Partneři

Telefon

00420 602 933 144

GPS

50°58'50.47"N
14°35'50.21"E