Trumpet tune - Koncert pro trubku, soprán a varhany

29. července 2018
14:00
Lucie Laubová (ČR)
Linda Drexlerová (ČR)
František Fiala (ČR)
Lucie Laubová (ČR) - soprán

Je absolventkou Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a v nedávné době dokončila své magisterské studium na Hudební akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. MgA. Magdalény Hajóssyové. Již během svých studií rozvíjela bohatou koncertní činnost. Vedle sólových recitálů a řady komorních projektů spolupracuje také s Moravskou filharmonií Olomouc a s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín. Od roku 2010 také pravidelně koncertuje s Posádkovou hudbou Olomouc. V prosinci 2011 a 2014 se představila jako sólistka přímého přenosu České televize z půlnoční mše z kostela sv. Tomáše v Brně. Každoročně se účastní kurzů sopranistky Michiyo Keiko v České republice a v Itálii. Lucie Laubová hostuje ve Státním divadle v Košicích a v divadle v Liberci. Pravidelně ji také můžete slyšet na koncertech v pražském Klementinu. Na své pěvecké technice a interpretaci od letošního roku pracuje pod vedením sopranistky Maidy Hundeling.

Linda Drexlerová (ČR) - trubka

Narodila se v Tuchlovicích nedaleko Kladna. Na Konzervatoř Jana Deyla byla přijata ke studiu sólového zpěvu. Jako druhý nástroj si zvolila trumpetu, která ji tak učarovala, že trubku brzy vyměnila za původně studovaný obor a ještě ve 2. pololetí 1. ročníku úspěšně vykonala přestupové zkoušky do trumpetové třídy Mgr. Josefa Zámečníka. Tato studia v současné době dokončuje a připravuje se k přijímacím zkouškám na HAMU. V loňském roce se stala laureátkou soutěže konzervatoří ve hře na dechové nástroje v Pardubicích. V roce 2016 se jako sólistka představila s Komorním orchestrem Jaroslava Kociána, mj. v břevnovském klášteře sv. Markéty, kde spolupracovala s Danielem Hůlkou, Lubomírem Brabcem a varhaníkem Pavlem Svobodou. Linda Drexlerová pravidelně účinkuje v souboru Katedrální žestě při chrámu sv. Víta v Praze pod vedením Mgr. Josefa Zámečníka. Spolupracuje s orchestem Praga Sinfonietta pod vedením Mgr. Miriam Němcové. Sólově vystupuje zejména s Josefem Zámečníkem varhaníkem Josefem Kšicou, s nimiž interpretuje skladby P. J. Vejvanovského, M. A. Charpenitera aj. Každý rok se účastní Svatojánských slavností Navalis v Praze, kde jsou trubači jejich nedílnou součástí. Koncertuje v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně, Nejsvětějšího Salvátora, Strahovském klášteře ad. Současně vyučuje na ZUŠ Taussigova v Praze hru na trubkua komorní hru.

František Fiala (ČR) - varhany

Po absolvování konzervatoře studoval na Arcidiecézní konzervatoři pro církevní hudbu ve Vídni hru na varhany, zpěv a řízení sboru. Svá studia završil na HAMU v Praze v oboru skladba ve třídě prof. Václava Riedlbaucha. Vedle svého stálého pražského varhanického angažmá působil jako vokalista souboru Schola Gregoriana Pragensis (um. vedoucí David Eben), později se stal zakladatelem a uměleckým vedoucím vokálně instrumentálního souboru Canticum Novum, s nímž absolvoval bezpočet koncertích vystoupení doma i v zahraničí a natočil řadu úspěšných CD. František Fiala působil deset let jako ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci, vyučoval na Pražské konzervatoři a na Konzervatoři Jana Deyla v Praze. V současné době působí jako ředitel ZUŠ V Brně Líšni a jako varhaník zastává funkci ředitele kůru v chrámu sv. Tomáše. Současně zůstává spojen s Prahou, kde vedle své koncertní činnosti vyučuje na Hamu předmět sborový zpěv. Vedle koncertní činnosti a pedagogického působení se take stále aktivně věnuje kompozici, zejména v oblasti duchovní, či přímo liturgické hudby.

Program

František Fiala Cesta přes kamenný most (píseň o sv. Anežce české)
Marc Antoine Charpentier Trumpet tune from Te Deum
Dietrich Buxtehude chorální předehra Herzlich tut mich verlangen
Pavel Josef Vejvanovský Sonáta A4 g moll
Giaccino Rossini O salutaris hostia
Max Reger Toccata
Antonín Dvořák Ave Maria
Antonín Dvořák Biblické písně (výběr)
Antonín Dvořák Largo ze symfonie č. 9
František Fiala chorální partita Kristus, příklad pokory
W. A. Mozart Alleluja z kantáty Exultate, jubiulate

Telefon

00420 602 933 144

GPS

50°58'50.47"N
14°35'50.21"E