Úvodem

Již pojedenácté Vás Arte musica zve na mezinárodní hudební festival, který se letos koná ve dnech 2. 7. až 27. 8. 2017 v poutní bazilice Panny Marie ve Filipově. Svátek pro milovníky umění, hudby a zvuku královského nástroje přináší i letos jedinečné spektrum nabídky pro obohacení prázdninových dnů. Během koncertů i bohoslužeb se stávají varhany živým organismem a přímým svědkem uměleckých proměn, které lze prostřednictvím jejich zvuku předávat posluchačům.

Toto pozoruhodné místo je jedno z nejcennějších míst našeho regionu. Je to místo, kde se duchovní prožitek stává hmatatelným zdrojem energie a inspirace.Během koncertů i bohoslužeb se stávají varhany živým organismem a přímým svědkem uměleckých proměn, které lze prostřednictvím jejich zvuku předávat posluchačům. Toto pozoruhodné místo je jedno z nejcennějších míst našeho regionu. Je to místo, kde se duchovní prožitek stává hmatatelným zdrojem energie a inspirace.

Věříme, že Vás nabídka festivalových koncertů zaujme, přijdete načerpat energii a krásné zážitky z nevšední hudby.

Vaše Arte Musica

1. Te Deum
trubka & varhany

2. července ve 14:00, Filipov

Radek Rejšek - trubka
Miroslava Svobodová - varhany

2. Varhany romantické

9. července ve 14:00, Filipov

Martin Strohäcker - varhany

3. Le Basque
viola & varhany

16. července ve 14:00

Jitka Hosprová - viola
Pavel Svoboda - varhany

4. Alla breve

23. července ve 14:00

Martin Setchell - varhany

5. Carillon
saxofon & varhany

30. července ve 14:00

Roman Fojtíček - saxofon
Michal Hanuš - varhany

6. La prédication

6. srpna ve 14:00

Aurore Baal - varhany

7. Meditace strun
harfa & housle & varhany

13. srpna ve 14:00

Hedvika Mousa Bacha - harfa
Monika urbanová - housle
Pavla Salvová - varhany

8. Salus infirmorum
mluvené slovo & varhany

20. srpna ve 14:00

Václav Jílek - mluvené slovo
Marie Pochopová - varhany

9. Laudate Dominum
zpěv & varhany

27. srpna ve 14:00

Martina Kociánová - soprán / mezzosoprán
Petr Čech - varhany

Slovo senatora

Mezinárodní hudební festival Varhanní duchovní hudby ve Filipově patří již jedenáct let mezi významné akce našeho regionu. Lidé nejen z nejbližšího okolí si ve zdejším nádherném chrámu, zasvěceném i hudbě, mohou každou prázdninovou neděli odpoledne dopřát nevšední sváteční zážitek.

Tak jako v jiných případech i zde platí, že takováto akce může existovat díky aktivním lidem. Těch je tu ještě stále dost a napomoci se jim snaží místní samosprávy i další podporovatelé. Nejinak je tomu právě i v případě koncertů v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Všem, kdo tomuto počinu dokáží tak či tak napomoci, patří velký dík a uznání. Vážení přátelé duchovní hudby, přeji Vám, pořadatelům i vystupujícím příjemnou atmosféru, kterou jistě opět společně vytvoříme ve filipovské bazilice i při letošních setkáních. Hodně štěstí a krásné léto Vám všem přeje

Zbyněk Linhart - senátor za volební obvod Děčín

Slovo starosty

Krásné a teplé období letních měsíců je již řadu let spjato s nevšedním hudebním zážitkem ve Filipovské Bazilice při konání Mezinárodního varhanního festivalu. Přehoupli jsme se do druhé desítky festivalů a letos tu máme již 11. ročník. Tak jako v předcházejících letech, tak i v letošním roce se můžeme těšit na špičkové hudebníky, kteří nám své umění představí každou prázdninovou neděli v božském chrámu. Zaposlouchejte se tedy do tónů hudebních nástrojů, nechte se unášet na tónech lahodné duchovní hudby a oprostěte se od problémů všedních dnů.

Za tyto zážitky bych chtěl poděkovat spolku ARTE MUSICA, který se každoročně stará o pořádání tohoto festivalu.

Dovolte mi, vážení přátelé duchovní hudby, abych Vám popřál příjemnou hudební atmosféru v prostorách baziliky Panny Marie Pomocnice křesťanů. Odměnou pro pořadatele a účinkující bude vždy Váš závěrečný potlesk jednotlivých nedělních koncertů.

Michal Maják

Sponzoři

Město Jiříkov
Město Rumburk
EWM – logo

Topos
Sever
ArcoDiva

Tiskárna Mänzel
JST s.r.o. Jiříkov

Jmenovitě

Ing. Zbyněk Linhart senátor za okres Děčín
Ing. Jarosav Sykáček starosta Města Rumburk
Pan Miroslav Horák místostarosta Města Jiříkov
Květiny Václava Kremsová Rumburk
Truhlářství Jan Horák Jiříkov
Vodo-topen. práce Vladimír Kříž Rumburk

Partneři

Telefon

00420 602 933 144

Adresa

Arte Musica z.s.
Františkova 13/13
407 53 Jiříkov

GPS

50°58'50.47"N
14°35'50.21"E