Te Deum - trubka & varhany

2. července 2017
14:00
Miroslava Svobodová (ČR)
Radek Rejšek (ČR)
Miroslava Svobodová (ČR) - varhany

po klavírních začátcích v rodném Znojmě studovala na brněnské konzervatoři hru na varhany a skladbu, z obou oborů získala absolutorium. Od r. 1979 byla studentkou Akademie múzických umění v Praze, obor hra na varhany, ve třídě profesorů M. Šlechty a V. Rabase. V r. 1989 ukončila postgraduální studium na AMU v oboru hra na cembalo, ve třídě Prof. Giedré Lukšaité- Mrázkové.

Zúčastnila se několika mezinár. soutěží a po r. 1989 i řady interpretačních kurzů u významných světových varhaníků. Vyučuje na Konzervatoři v Českých Budějovicích od jejího založení v r. 1989. Její repertoár obsahuje všechna stylová období, rovněž premiérovala skladby soudobých autorů. Spolupracuje jak s Jihočeskou filharmonií, tak i s řadou významných sólistů.

Radek Rejšek (ČR) - trompeta piccola, trompeta in B

po studiích kompozice (J. Feld, O. Semerák) a hry na trubku (V. Junek, J Svejkovský) na pražské konzervatoři, pokračoval na pražské AMU v kompoziční třídě profesorů J. Dvořáčka a na brněnské JAMU u Z. Zouhara, kde v r. 1990 absolvoval. Celoživotně se odborně zabývá stavbou varhan a je titulárním carillonérem (jediným mezinárodně uznaným hráčem na zvonohru, kterou vystudoval v Holandsku) v pražské Loretě, též je diecézním kampanologem litoměřického biskupství.

Jako dlouholetý režisér Českého rozhlasu inicioval řadu programových projektů (např.Historické varhany Čech a Moravy, dále unikátní projekt „Zvony“, kde zdokumentoval zvuk více než 800 zvonů z Čech a Moravy; spolu se Scholou Gregoriana Pragensis vznikl ojedinělý cyklický pořad „Liturgický rok v Gregoriánském chorálu“). Jako vyhledávaný hudební režisér se podílel na vzniku více než 120 CD titulů, působil řadu let i jako sbormistr u různých pěveckých těles.

Hlavním těžištěm je však činnost skladatelská, s dnes již vysokým počtem opusů – od drobných skladeb až po díla velkých forem- instrumentální cykly, scénická hudba, pašije, oratoria, requiem a další- psaná často na objednávku (opakovaně pro Svatou Horu u Příbrami) a s oblibou interpretovaná. I zde se projevuje hojnou tvorbou jeho velká láska k varhanám a zvonohře, též oceněná na mezinárodních skladatelských soutěžích.

Bohatá je i jeho činnost pedagogická- vyučoval několik roků na pražské konzervatoři, v současné době působí na Soukromé vyšší odborné škole filmové a na Filmové akademii M. Ondříčka v Písku a rovněž je dlouholetým vyučujícím na Konzervatoři v Českých Budějovicích v oblasti hudební teorie a kompozice.

Program

Marc Antoine Charpentier (1634 - 1704) Preludium k Te Deum
Johannes Brahms (1833 - 1897) Preludium k Te Deum
Radek Rejšek (1959) Fialová bifara I, II
Zelená bifara
Felix Mendelssohn – Bartholdy (1809–1849) Sonáta č. 6 d moll -
Choral Vater unser
Andante sostenuto
Allegro molto
Fuga Sostenuto e legato
Finale Andante
Pavel Josef Vejvanovský (1639/40–1693) Sonáta á 4 g moll
Johann Sebastian Bach (1685–1750) dvě chorální předehry - Herzlich tut mich verlangen BWV727
Herr Christ, der ein’ge Gottes Sohn BWV601
Nicolaus le Bégue (1631–1702) Une vierge pucelle
Johann Sebastian Bach (1685–1750) Fantasie a moll BWV561
John Stanley (1712–1786) Trumpet Voluntary

Telefon

00420 602 933 144

GPS

50°58'50.47"N
14°35'50.21"E